Ansökan

 

Under 2019 avser stiftelsen att utlysa följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

 

·         Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land. Stipendierna kan beviljas företrädesvis inom 6 år efter disputationen och avser att täcka forskarens kostnader för resa och uppehälle under ca 1 år. Bidrag för medföljande kan även ingå.

·         Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med för att ge möjlighet att genomföra speciella delstudier eller lära speciell teknik.

·         Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning. Stipendierna beviljas för en period av 3 - 12 månader.

·         Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper under 1 - 6 månader för att stimulera kvaliteten i gruppens forskning.

 

För ansökningsformulär och ytterligare information se:

 

Ansökningsformulär för stipendium till till postdoc och forskarstuderande kan du ladda ner här

 

Ansökningsformulär för stipendium till gästforskare kan du ladda ner här

 

Anvisningar för sökande kan du ladda ner här

 

Vetenskapsrådets kriterier kan du läsa här

 

Kontaktuppgifter finner du här

 

Ansökan för 2019 skall inlämnas senast 1 mars 2019