http://www.livsmedelivast.nu/upload/pages/forskning2.jpg

En bild som visar mat, bord, inomhus

Beskrivning genererad med mycket hög exakthet

yoga_sil

health_diabetes_v

 

Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse bildades 1976 genom en donation från Aktiebolaget Marabou. Stiftelsens syfte är att främja forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper i Sverige och Norge. Detta mål vill styrelsen uppnå genom att bevilja tre olika typer av stipendier:

    Stipendier till nordiska disputerade forskare för postdoc studier vid ledande utländska forskningscentra

    Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum under en viss period av sin utbildning

    Gästforskarstipendier för att möjliggöra för internationellt ledande forskare att för en period arbeta i svenska eller norska forskargrupper

 

Stiftelsen delar årligen ut 1 - 2 miljoner SEK.

 

Stipendier 2019

 

2019 års stipendier delades ut till en post doc studerande, en doktorand och två gästforskare. Det totala stipendiebeloppet var 756 000 (länk till utdelade stipendier).

 

Rapporter från några av stiftelsens stipendiater

 

Fredrik Rosqvist från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet rapporterar från 20 månaders postdoc studier vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism. Förutom värdefulla erfarenheter från arbetet på lab skriver han att studietiden i Oxford har givit honom vidgat perspektiv på ledarskap, presentationsteknik och vetenskapligt ”mindset” och resulterat i flera publikationer (länk till rapport).

 

Marie Löf vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet utnyttjade ett gästforskarstipendium för att möjliggöra för Dr Francisco Ortega vid Research Institute of Sports and Health, University of Granada att genomföra en tre månaders gästforskarperiod vid hennes institution. Denna resulterade i förstärkt samarbete mellan de två forskargrupperna och universiteten och flera gemensamma publikationer (länk till rapport). 

 

Pontus Henriksson från Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet fick stipendium för 18 månaders post doc studier vid universitet i Granada i en ledande forskargrupp inom fysisk aktivitet och kardiovaskulär prevention. Där arbetade han aktivt inom två projekt, ActiveBrains trial och HELENA studien, och byggde upp ett forskarsamarbete som resulterade i ett antal gemensamma artiklar (länk till rapport).

 

Staffan Berglund från institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet rapporterar från sin post doc period vid Universitetet i Granada där han deltog i en prospektiv observationsstudie där man följer gravida mödrar och deras barn med syfte att studera tidig programmering av senare hälsa (länk till rapport).

 

Camilla Pramfalk från Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge återvände till Oxford Centre for Diabetes för att under tre månader komplettera den kliniska studie hon ett år tidigare arbetade med under en post-doc period i Oxford, även den med stipendium från stiftelsen (länk till rapport).

 

Ola Wallengren från sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset skriver om fyra lärorika månader vid University of Auckland där han deltog i ett projekt som undersökte effekterna av intensiv näringsintervention på viktökning och metabola riskmarkörer efter njurtransplantation. Han fick då bl a sätta sig in i ”state-of- the-art” metoder för att studera kroppssammansättning (länk till rapport).

 

Fredrik Bertz från institutionen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin kunde med hjälp av post-doc stipendiet från stiftelsen förlänga ett projekt vid Cornell University som han fått bidrag från FORTE för. Förutom arbetet med sitt huvudprojektet fick han också delta i ett projekt i Alabama och i två litteraturstudie projekt. Fredrik skriver att studietiden vid Cornell var mycket lärorik och viktig för hans framtida forskning och gav honom möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk av kollegor (länk till rapport).

 

Elisabeth Möller som är doktorand vid Institutionen för Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet tillbringade tre månader vid Harvard School of Public Health där hon skaffade sig erfarenhet av att analysera data från stora epidemiologiska studier och ett ovärderligt kontaktnät inom den epidemiologiska forskarvärlden (länk till rapport).

 

Christina West från enheten för pediatrik, Umeå universitet skriver i sin rapport från post-doc perioden vid University of Western Australia att hon fick vara del av en mycket stimulerande forskningsmiljö och knöt ovärderliga internationella kontakter. Bl a har Christina nu ett formaliserat samarbete i en arbetsgrupp som leds av hennes handledare under World University Network’s paraply. Förutom forskningsarbetet deltog Christina också i föreläsningsserier och fick träning i att undervisa och handleda (länk till rapport).

 

Pernilla Lif Holgerson från Odontologiska Institutionen, Umeå Universitet fick ett post-doc stipenium 2009 för ett års studier vid Forsyth Research Institute i Boston. Pernilla skriver att hon under sin period i Boston fick upp ögonen för hur en sann forskningsmiljö skall vara – öppen, nyfiken och att inga frågor är fel att ställa. Hon fick börja sina studier med att lära sig olika metoder för molekylär detektion av orala mikroorganismer. Därefter fick hon medverka direkt i sin handledares projekt (länk till rapport).

 

Även Ingvild Paur från Oslo universitet fick ett post-doc stipendium 2009. Ingvild genomförde sina studier vid Centre d’Immunologie Marselille-Luminy. Där fick hon möjlighet att arbeta tillsammans med Dr Toby Lawrence, en av världens ledande forskare på inflammation och cancer. Ingvild är nu tillbaka i Oslo och har fått en ny post-doc tjänst vid Avd. for Ernäringsvitenskap. Därifrån hoppas hon kunna bygga vidare på de studier hon påbörjade i Marseille och fortsätta samarbetet med Dr Lawrence (länk till rapport).

 

 

Välkommen med din ansökan.