2000 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2000 års stipendier till

 

John-Olov Jansson, Endokrinologisektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

SEK 200.000

För att studera endokrin och neuroendokrin reglering av fettmassa. Studierna skall bedrivas hos Prof. Stephen O'Rahilly, Dept. of Medicine, Addenbrooke's Hospital, Cambridge, England

 

Erik Näslund, Enh för kirurgi, Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus

SEK 448.000

För att studera olika födoämnens effekt på frisättningen av mobilitetsreglerande tarmhormoner av betydelse för födointag. Studerna skall bedrivas hos Prof. Rodger Liddle, Div. of Gastroenterology, Duke University Medical Center, Durham, USA

 

Peter Sartipy, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

SEK 477.000

För studier av den genetiska orsaken till insulin-okänslighet i fettceller från patienter och hos vissa musstammar. Studierna kommer att bedrivas under 2 år hos Prof. David Loskutoff, Dept. of Vascular Biology, The Scripps Research Institute, San Diego, USA

 

Stine Marie Ulven, Institutt for Ernäringsforskning, Oslo Universitet

NOK 350.000

för att studera målgener för fettsyror av betydelse för utvecklingen av coloncancer.

Studierna kommer att bedrivas Dr. Johan Auwerx, IGBMC, Illkitch Cedex, Frankrike