2001 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2001 års stipendier till

 

Anna Bergström, Institutionen för Medecinsk Epidemiologi, Karolinska Institutet, Stockholm

SEK 371795

För att studera nutritionsepidemiologi vid Depatment of Nutrition, Harvard Medical School i Boston USA., under ledning av professor Walter Willett. Denna avdelning är en av världens främsta inom detta område. Anna Bergström skall speciellt studera sambandet mellan njurcancer och nutrition, dels baserat på eget insamlat svenskt pateintmaterial, dels på det stora material som Walter Willet och hans medarbetare har samlat in.

 

Violeta Bucinskaite, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm

SEK 87000

För forskning om vagusnervens roll i aptitreglering och möjligheter att påverka dessa mekanismer vid sjukdom. Studierna skall bedrivas vid Cornell University, New York, USA under ledning av Professor Gary Schwartz.

 

Sara Holmberg, Institutionen för neurovetenskap,farmakologi, Uppsala Universitet, Uppsala.

SEK 168000

För studier hos professor Pushpa Kalra vid University of Florida (Gainsville). Syftet med projektet är att identifiera gener av betydelse för aptitreglering hos råtta med hjälp av s k gen-array-teknik.

 

Gudmundur Johansson, Institutionen för invärtmedecin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

SEK 154195

För att genomföra kliniska och experimentella studier avseende interaktionen mellan binjurebarksteroider, könshormoner och tillväxthormon. Studierna skall bedrivas vid The Garvan Institute, University of New South Wales, Sydney, Australien hos professor Ken K Y Ho.

 

Cecilia Mattsson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin,Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

SEK 97200

För studier av kortisolsystemets betydelse för utvecklingen av övervikt och

insulinokänslighet. Studierna skall bedrivas hos Dr. Brian Walker, Endocrinology Unit, Department of Medical Sciences, Western General

Hospital, Edinburgh, Scotland.

 

Peter Sartipy, Wallenberglabortoriet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

SEK 400000

För studier av den genetiska orsaken till insulin-okänslighet i fettceller från patienter och hos vissa musstammar. Studierna kommer att bedrivas under 2 år hos professor David Loskutoff, Dept. Of Vascular Biology, The Scripps Research Institut, San Diego, USA. Årets stipendium avser att täcka kostnaderna för år 2 av dessa studier.