2002 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2002 års stipendier till

 

Jonas Lindblom, Institutionen för Farmaceutisk Biovetenskap, Uppsala Universitet, Uppsala

SEK 150000

För att studera sambandet mellan näringsstatus och hjärnans belöningssystem. Studierna, som skall ske med hjälp av djurmodell, skall genomföras hos Dr Florence Noble vid Rene Descartes-universitetet i Paris.

 

Pia Lundman, Enheten för Internmedicin, Danderyds Sjukhus, Stockholm

SEK 400000

För studier av kärlväggsfunktion vid rubbningar i kroppens fettomsättning. Studierna skall bedrivas under ledning av professor David S Celermajer vid University of Sydney, Australien.

 

Paolo Parini, Institutionen för Medicin, Huddinge Universitetssjukhus, Stockholm

SEK 220000

För studier av regleringen av kolesterolomsättningen som faktor vid utvecklingen av åderförkalkning hos människa. Studierna skall genomföras hos professor Lawrence L Rudell vid Wake Forest University, USA

 

Klara Sjögren, Institutionen för Invärtesmedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

SEK 169000

För studier av hur tillväxthormon verkar och hur dess effekt påverkas av andra hormoner såsom insulin och könshormon. Arbetet kommer bl a att göras med mänskliga cellinjer som odlas i laboratoriet och med möss där viktiga gener för tillväxthormonverkan har slagits ut. Studierna kommer att genomföras hos professor Ken Ho vid University of New South Wales , Australien

 

Karianne Solaas, Johan-Throne Holsts Institutt for Ernäringsforskning, Oslo

SEK 400000

För att undersöka gallsyrametabolismens betydelse för kolesterol och fettsyraomsättningen hos transgena möss. Med hjälp av dessa studier kan sambandet mellan gallsyror och åderförkalkning undersökas. Studierna skall göras tillsammans med professor Hans Princen vid TNO i Holland