2003 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2003 års stipendier till

 

Malin Levin, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs Universitet, Göteborg

SEK 425000

För att med hjälp av genetiskt modiferade möss studera betydelsen av triglycerid-omsättningen i olika organ. Studierna, som skall genomföras hos professor Robert V. Farese, Gladstone Institute for Cardiovascular Disease, University of California, San Fransisco, kan ge en ökad förståelse av hur störningar i fettomsättningen kan leda till bl a insulinresistens och åldersdiabetes.

 

Ulf Riserus, Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap/ Enheten för klinisk näringsforskning, Uppsala Universitet, Uppsala

SEK 275000

För studier hos professor Keith N. Frayn vid Oxford Centre for Diabetes, England. Studierna syftar till att klargöra hur gener och kostintag styr blodflödet genom fettväv hos människa. Speciellt kommer betydelsen av olika genetiska varianter av en receptor för adrenalin att belysas.

 

Toralph Ruge, Metabolenheten, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Umeå

SEK 250000

För studier hos Dr Fredrik Karpe vid Oxford Centre for Diabetes, England. Studierna avser analys av nutritionell och molekylär reglering av fettvävens metabolism hos människa. Forskningen har stor betydelse för förståelsen av komplikationer vid svår övervikt.