2004 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2004 års stipendier till

 

Anna Cederberg, Institutionen för medicinsk och fysiologisk kemi, Göteborgs Universitet, Göteborg

SEK 72000 kronor

För att undersöka om en bestämd transkriptionsfaktor – Fox C2 – reglerar glukostransporten och fettsyraoxidationen både i fettväv och i muskel. Studierna skall genomföras hos professor David E. James på Garvan Institute of Medical Research i Sydney.

 

Ulf Holmbäck, Institutionen för medicinsk vetenskap, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

SEK 225000 kronor

För att hos professor Eve van Cauter, Department of Medicine, University of Chicago närmare utreda hur förändringar av dygnsrytmen och sömnbrist ändrar aptitreglering och hur matens sammansättning påverkar mental prestation och sömn.

 

Tobias Larsson, Institutionen för medicinsk vetenskap, Akademiska sjukhuset, Uppsala

SEK 276000 kronor

För studier av fosfat- och energiomsättning i transgena djurmodeller av genetiska sjukdomar hos människa. Studierna kommer att bedrivas vid Department of Molecular Genetics, University of Indianapolis tillsammans med professor Kenneth E. White.

 

Malin Levin, Wallenberglaboratoriet, Göteborgs Universitet, Göteborg

SEK 380000 kronor

För fortsatta studies hos professor Robert V. Farese, Gladstone Institute for Cardiovascular Disease, University of California, San Fransisco av triglyceridomsättning i olika vävnader.

 

Marina Manuela di Paoli, Avdeling for ernäringsvitenskap, Oslo Universitiet

SEK 400000 kronor

För studier av uppfödning och nutrition av nyfödda barn till HIV-infekterade mödrar med sikte på att minska överföring av virusinfektionen från mor till barn. Studierna kommer att bedrivas vid Department of Paediatrics and Child health, Univeristy of Natal, Durban hos professor Miriam Adhikari.

 

Paolo Parini, Institutionen för medicin, Huddinge Universitetsjukhus, Huddinge

SEK 200000 kronor

För fortsatta studier vid Department of Pathology, Wake Forest Univeristy, Winston-Salem, USA om kolesterolomsättning i levern och dess utsöndring till gallan och till blodet. Studierna kommer att bedrivas tillsammans med professor Lawrence L. Rudell.

 

Lars Westberg, Avdelningen för farmakologi, Göteborgs Univerisitet, Göteborg

SEK 230000 kronor

För studier om mekanismerna som förklarar östrogenets effekter på ätbeteendet och andra beteenden. Studierna kommer att bedrivas hos professor Donald W. Pfaff, Laboratory of Neurobiology and Behaviour, Rockefeller University, New York.

 

Johan Åberg, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

SEK 400000 kronor

För forskning rörande aquaporiners roll i vatten- och energibalans hos nyfödda barn genom studier i cellbiologiska system. Studierna kommer att bedrivas vid Department of Biological Chemistry, John Hopkin Univerisity School of Medicine, Baltimore hos professor Peter Agre och Professor Masato Yasui.