2005 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2005 års stipendier till

 

Asgeir Brevik, Avdeling for ernäringsvitenskap, Oslo Universitet

SEK 410000 kronor

För studier inom molekylär epidemiologi vid Department of Preventive Medicine, University of Southern California, USA hos professor Mariana C. Stern.  Projektet omfattar studier av variation i genotyp och reparation av DNA hos patienter med tjocktarmskancer och deras familjer.

 

Knut Tomas Dalen, Avdeling for ernäringsvitenskap, Oslo Universitet

SEK 450000 kronor

För att studera proteiner i fettvävnad vilka har betydelse för reglering av vävnadens metabolism och som i sin tur har betydelse för vävnadens insulinkänslighet. Studierna kommer att göras hos professor Constantine Londos vid National Institute of Health, Bethesda, USA.

 

Christofer Flood, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Göteborg

SEK 300000 kronor

För att med hjälp av djurmodeller kartlägga mekanismer för hur immunsystemet påverkar utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning). Studierna bedrivs hos professor Linda K. Curtis vid Scripps Research Insitute, La Jolla, USA.

 

Ulf Holmbäck, Institutionen för medicinsk vetenskap, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

SEK 75000 kronor

För fortsatta studier hos professor Eve van Cauter, Department of Medicine, University of Chicago för att utreda hur förändringar av dygnsrytmen och sömnbrist ändrar aptitreglering och hur matens sammansättning påverkar mental prestation och sömn.

 

Annica Jacobsson, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala akademiska sjukhus, Uppsala

SEK  294000 kronor

För studier av mekanismen för vitamin A på ben. Hög tillgänglighet av vitamin A ökar benskörhet och risken för benbrott. Studierna kommer att genomföras hos Dr Hinrich Gronemeyer vid Institut de Genetique et de Biologie Moleculaire et Cellulaire, Strasbourg, Frankrike.

 

Hanna Olausson, Institutet för Miljömedicn, Karolinska Institutet, Stockholm

SEK 350000 kronor

För studier hos professor Ann Prentice vid Medical Research Council Human Nutrition Research Laboratory, Cambridge, England. Hanna kommer att bedriva forskning rörande ben- och kalkomsättning hos kvinnor före, under och efter graviditet och då speciellt uppmärksamma betydelsen av kost och livsstilsfaktorer.