2006 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2006 års stipendier till

 

Liv Austenaa, Avdeling for ernäringsvitenskap, Oslo Universitet

SEK 50000 kronor

För studier av vitamin A’s roll i inflammationer och speciellt hur retinsyra påverkan regleringen av transkriptionsfaktorn NF-k B’s aktivitiet. Studierna skall genomföras hos professor Gioacchino Natoli vid European Insitute of Oncology, Milano, Italien

 

Barbro Diderholm, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

SEK 300000 kronor

För att studera effekter av nedsatt glukosintolerans på energiproduktion vid graviditetsdiabetas och underburenhet. Studierna kommer att göras hos professor David Dunger vid Department of Paediatrics, University of Cambrige, England

 

Cecilia Lindgren, Institutionen för Biovetenskap & Näringslära vid Novum, Karolinska Institutet, Stockholm

SEK 293000 kronor

För att studera betydelsen av mikro-RNA för ärftligheten vid åldersdiabetes. Studierna skall bedrivas hos professor Mark McCarty vid Oxford Centre for Diabetes, Oxford, England

 

Anna Spångéus, Institutionen för molekylär och klinisk medicin, Hälsouniversitetet i Linköping

SEK 85000 kronor

För fortsatta studier hos professor Stephen Bloom, Department of Metabolic Medicine, Imperial Collage, London av den neuroendokrina regleringen av aptiten, speciellt med hänsyn till mekanismer för de gastrointestinala hormonernas centralnervösa effekter.

 

Katarina Stark, Institutionen för farmakologisk biovetenskap, Uppsala Universitet

SEK  325000 kronor

För studier av speciella enzymers förmåga att metabolisera såväl kroppsegna som kroppsfrämmande ämnen. Studierna kommer att bedrivas hos professor Fred P Guengerich, Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, USA

 

Ingrid Wernstedt, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

SEK 100000 kronor

För att studera om kronisk inflammation är en viktig länk mellan fetma och det metabola syndromet. Studierna kommer att bedrivas hos doktor Philipp Scherer vid Albert Einstein College of Medicine, New York, USA