2007 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2007 års stipendier till

 

Knut Tomas Dalen, Avdeling for ernäringsvitenskap, Oslo Universitet

SEK 200000 kronor

För fortsatta studier av proteiner i fettvävnad vilka har betydelse för reglering av vävnadens metabolism och som i sin tur har betydelse för vävnadens insulinkänslighet. Studierna utförs hos professor Constantine Londos vid National Institute of Health, Bethesda, USA.

 

Barbro Diderholm, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

SEK 100000 kronor

För fortsatta studier av effekter av nedsatt glukosintolerans på energiproduktion vid graviditetsdiabetas och underburenhet. Studierna utförs hos professor David Dunger vid Department of Paediatrics, University of Cambrige, England

 

Christofer Flood, Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, Göteborg

SEK 100000 kronor

För fortsatta studier att med hjälp av djurmodeller kartlägga mekanismer för hur immunsystemet påverkar utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning). Studierna bedrivs hos professor Linda K. Curtis vid Scripps Research Insitute, La Jolla, USA.

 

Elin Grundberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

SEK 264000 kronor

För studier av genetiska variationers effekt på vitamin D stimulering av mänskliga benceller. Studierna skall bedrivas hos professor Tomi Pastinen vid McGill University and Genome Quebec Innovation Centre, Montreal, Canada

 

Ingrid Lövold Mostad, Institutt for kreftforskning og molekylär medisin, Universitietet i Trondheim

SEK 336000 kronor

För att studera VLDK sekretion hos individer med abdominal fetma. Studierna kommer att genomföras vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, Univeristy of Oxford, England under ledning av professor Keith N Frayn

 

Maria Nygård, Institutionen för biovetenskap och nutrition, Karolinska Institutet, Huddinge

SEK  275000 kronor

För studier av hur dygnsvariationen i glukos- och lipidomsättning styrs av kärnreceptorer. Studierna skall genomföras hos professor Hilde Nebb vid Institutionen för Nutrition, Oslo Universitet, Norge