2008 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela 2008 års stipendier till

 

Hilde Brekke, Avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska akademin, Göteborg

SEK 300000 kronor

För studier av hur föbättrade kost- och motitonsvanor kan påverka övervikt och fetma hos ammande kvinnor. Studierna skall utföras hos professor Katheleen M. Rasmussen vid Cornell Univeristy, Ithaca, USA

 

Julie Dahl, Nevrologisk Avdelning, Haukeland Universitetssjukhus, Bergen

SEK 150000 kronor

För att studera vilken betydelse livsstilsfaktorer hos gravida kvinnor med multipel skleros har för hälsoparametrar hos det nyfödda barnet. Studierna skall genomföras vid Statens Serum Institut i Köpenhamn hos professor Kjell-Morten Myhr

 

Helena Domeij, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

SEK 200000 kronor

För att belysa frågan om naturligt förekommande antikroppar riktade mot strukturer på äggviteämnet LDL kan förhindra utvecklingen av ateroskleros (åderförkalkning). Studierna kommer att bedrivas hos professor Karlheinz Peter vid Baker Heart Research Institute, Melbourne, Australien

 

Elin Grundberg, Institutionen för medicinska vetenskaper, Akademiska Sjukhuset, Uppsala

SEK 160000 kronor

För ytterligare ett års studier av genetiska variationers effekt på vitamin D stimulering av mänskliga benceller hos professor Tomi Pastinen vid McGill University and Genome Quebec Innovation Centre, Montreal, Canada

 

Louise Olofsson, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet

SEK 300000 kronor

För att studera hur leptin och insulin reglerar kroppens energibalans och glukosmetabolism. Studierna skall göras i djurmodeller hos Dr Allison W. Xu vid University of California, San Francisco, USA