2009 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela post doc stipendier till

 

Hilde Brekke, Avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska akademin, Göteborg

SEK 90000 kronor

Tillägg till tidigare beviljat stipendium för studier av hur förbättrade kost- och motionsvanor kan påverka övervikt och fetma hos ammande kvinnor. Studierna skall utföras hos professor Katheleen M. Rasmussen vid Cornell University, Ithaca, USA

 

Pernilla Lif Holgersson, Odontologiska institutionen, Umeå universitet

SEK 300000 kronor

För studier av hur komponenter i det lilla barnets mat påverkar munnens bakterieflora och därmed risken för karies och andra tandsjukdomar. Studierna kommer att bedrivas hos professor Anne Tanner vid Forsyth Research Institute i Boston, USA

 

Ingvild Paur, Avdeling for Ernäringsvitenskap, Universitetet i Oslo

SEK 300000 kronor

För att med hjälp av dubbeltransgena NF-kB möss studera kostens betydelse för att förebygga och behandla cancer. Studierna kommer att bedrivas vid Centre d’Immunologie, Marseille Luminy, Frankrike tillsammans med dr Toby Laurence.

 

Jakob Wikström, Wenner-Gren Institutet, Stockholms universitet

SEK 300000 kronor

För studier av den fysiologiska betydelsen av förändringar av cellens kraftverk (mitokondrierna) samt hur detta kan kopplas till sjukdomar som diabetes typ2. Studierna skall utföras hos professor Gil Leibowitz vid Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel.

 

 

Stipendium för forskarstudier utdelades till

 

Christian Bindesböll, Avdeling for Ernäringsvitenskap, Universitetet i Oslo

SEK 90000 kronor

För att genomföra en del av studierna i sitt doktorandprojekt om kärnrexceptorn LXRs roll i glukos och levermetabolism vid Syddansk Universitet i Odense, Danmark  hos professor Susanne Mandrup och bl a tillägna sig kunskap om molekylärbiologiska tekniker som etablerats där.