2010 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela post doc stipendier till

 

Helena Domeij, Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

SEK 119000 kronor

Tillägg till tidigare beviljat stipendium för studier av hur naturligt förekommande antikroppar riktade mot strukturer på äggviteämnet LDL kan förhindra utvecklingen av ateroskleros. Studierna skall utföras hos professor Karlheinz Peter vid Baker Heart Research Institute, Melbourne, Australien

 

Britt Eriksson, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet

SEK 400000 kronor

För att studera samspelet mellan aptitreglerande hormoner, energiintag och fysisk aktivitet och hur samspelet mellan dessa faktorer påverkar utveckling av övervikt och fetma. Studierna skall genomföras vid Department of Nutritional Sciences, University of Wisconsin, USA hos professor Dale A. Schoeller

 

Christina West, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå Universitet

SEK 300000 kronor

För studier av vilka effekter den blivande moderns intag av fettsyror och antioxidanter har på allergiutveckling hos barnet vid 1 års ålder. Studierna kommer att genomföras i professor Susan Prescotts forskningsgrupp vid University of Western Australia, Perth.

 

 

Stipendier för forskarstudier utdelades till

 

Kjell Magne Russnes, Avdelningen för ernäringsvitenskap, Oslo Universitet

SEK 300000 kronor

För att arbeta tillsammans med forskare vid Harvard School of Public Health i ett projekt om antioxidanter och prostatacancer och undersöka om högt intag av antioxidantrika livsmedel minskar risken för att utveckla prostatacancer.

 

Ceclila Svelander, Kemi och bioteknik/livsmedelsvetenskap, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

SEK 45000 kronor

För att utveckla metoder för att mäta biotillgängligheten av karotener. Arbetet skall utföras vid CSIRO laboratories i Brisbane, Australien.

 

Damon Tojjar, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

SEK 87000 kronor

För att studera kopplingen mellan känslighet för stresshormoner och diabetes. Arbetet skall utföras under en vistelse vid Stanford University, California, USA.