Styrelse

 

*  Peter Elving, ordförande. Styrelseordf. i Medstop AB, Elektragruppen AB m fl., tidigare VD Kraft Foods Norden A/S

 

*  Olle Hernell, med.dr., leg läk., seniorprofessor i pediatrik och överläkare vid barn- och ungdomscentrum Umeå universitet

 

*  Mats Rudling, med.dr., leg läk., professor i experimentell kardiovaskulär medicin, Kliniken för Endokrinologi Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

 

*  Anna Winkvist, professor, Avd Invärtesmedicin och Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Akademin

 

*  Lene Frost Andersen, professor, Avdelning för ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo