Elisabeth Möller som är doktorand vid Institutionen för Epidemiologi och Biostatistik vid Karolinska Institutet tillbringade tre månader vid Harvard School of Public Health där hon skaffade sig erfarenhet av att analysera data från stora epidemiologiska studier och ett ovärderligt kontaktnät inom den epidemiologiska forskarvärlden.