Fredrik Bertz från institutionen för invärtes medicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin kunde med hjälp av post-doc stipendiet från stiftelsen förlänga ett projekt vid Cornell University som han fått bidrag från FORTE för. Förutom arbetet med sitt huvudprojektet fick han också delta i ett projekt i Alabama och i två litteraturstudie projekt. Fredrik skriver att studietiden vid Cornell var mycket lärorik och viktig för hans framtida forskning och gav honom möjlighet att bygga upp ett internationellt nätverk av kollegor.