Ola Wallengren från sektionen för endokrinologi, diabetologi och metabolism, Sahlgrenska Universitetssjukhuset skriver om fyra lärorika månader vid University of Auckland där han deltog i ett projekt som undersökte effekterna av intensiv näringsintervention på viktökning och metabola riskmarkörer efter njurtransplantation. Han fick då bl a sätta sig in i ”state-of- the-art” metoder för att studera kroppssammansättning.