Staffan Berglund från institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet rapporterar från sin post doc period vid Universitetet i Granada där han deltog i en prospektiv observationsstudie där man följer gravida mödrar och deras barn med syfte att studera tidig programmering av senare hälsa.