2011 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela post doc stipendier till:

 

Fredrik Ahlsson, Kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet

36000 SEK

För fortsatta studier av förändrade genetiska reglermekanismer som orsak till att barn med hög födelsevikt senare i livet löper ökad risk att drabbas av bl a övervikt, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom jämfört med barn med normal födelsevikt. Studierna bedrivs vid University of Auckland, New Zealand hos professor Wayne Cutfield.

 

Siv Kjölsrud Böhn, Avdeling for Ernäringsvitenskap, Universitetet i Oslo

350000 SEK

För att undersöka om nitrat i bladgrönsaker kan ligga bakom deras hälsofrämjande effekter, speciellt på blodtrycket. Detta skall studeras med försökspersoner som får äta mycket grönsaker och därmed har ett högt nitratintag under lång tid. Studierna kommer att utföras hos professor Kevin Croft vid University of Western Australia, Perth, Australien.

 

Louise Olofsson, Molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet

275000 SEK

För fortsatta studier av hur leptin och insulin reglerar matintag, kroppens energibalans och glukosmetabolism. Studierna görs i djurmodeller hos Dr Allison W. Xu vid University of California, San Francisco, USA.

 

Jakob Wikström, Wenner-Gren Institutet, Stockholms Universitet

350000 SEK

För fortsatta studier av bakomliggande orsaker till morfologiska förändringar av cellens endoplasmatisak retikel som kan ses vid cellulär stress samt hur detta kan kopplas till sjukdomar som diabetes typ2. Studierna utförs hos professor Gil Leibowitz vid Hebrew University Medical Center, Jerusalem, Israel.

 

Helena Öhrvik, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala

325000 SEK

För att studera en nyupptäckt signalmolekyl som reglerar upptag och omsättning av koppar. Det är känt sedan länge att koppar måste tillföras med födan, men kunskaperna om hur kopparomsättningen regleras är bristfälliga. Studierna skall utföras vid Duke University School of Medicine, North Carolina, USA tillsammans med professor Dennis J. Thiele.

 

Bidrag för forskarstudier utomlands utdelas till följande doktorander:

 

Frode Norheim, Avdeling for Ernäringsvitenskap, Universitetet i Oslo

100000 SEK

För att undersöka hur skelettmuskel kommunicerar med andra organ som lever och bukspottskörtel under högt kaloriintag. Studierna skal utföras hos professor Jake Lusis vid University of California, Los Angeles, USA.

 

Anette Öberg, Wenner-Gren Institutet, Stockholms Universitet

44000 SEK

För att studera hur adrenalin reglerar den aktiva transporten av socker över cellmembran på odlade myoblaster samt på vilket sätt denna aktiva transport moduleras av cellerna. Studierna skall utföras vid professor Roger Summers’ laboratorium på Monash University, Clayton, Australien.