2012 års stipendier från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela post doc stipendier till:

 

Camilla Pramfalk, Avdelningen för klinisk kemi, Karolinska Institutet

400000 SEK

För studier av mekanismer som reglerar lagring av fett i levern och orsakar fettlever. Studierna kommer att genomföras hos professor Fredrik Karpe vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism, University of Oxford

 

Farazat Zaman, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Sjukhuset

68000 SEK

För studier hos Professor Benjamin Alman vid Hospital for Sick Children, University of Toronto. Avsikten med studierna, som kommer att göras i befintliga musmodelller, är att försöka förstå mekanismerna varför behandling med kortison ofta som biverkan ger upphov till benskörhet.

 

Bidrag för forskarstudier utomlands utdelas till följande doktorander:

 

Erika Ax, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

72000 SEK

För att utifrån data i två amerikanska studier av kost och hälsa studera kost som riskfaktor för prostatacancer hos äldre amerikanska män. Studierna skall utföras under fyra månader hos Dr Tamara Harris vid National Institute of Aging i Baltimore.

 

Angela Estampador, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

260000 SEK

För ett års doktorandstudier hos Professor Frank Hu vid Department of Nutrition, Harvard School of Public Health i Boston. Angela kommer bl a att studera i vilken mån livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet och kroppsviktsförändringar hos modern under graviditet påverkar både moderns egen och barnets ämnesomsättning.

 

Agata Korecka, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet

100000 SEK

För att studera glukos metabolism och fettinlagring i en musmodell och analysera data i en metabolomic studie. Arbetet kommer att utföras under sex månader i Professor Jeromy Nicholsons laboratorium vid Imperial College i London.

 

Elisabeth Möller, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

45000 SEK

För studier under tre månader hos Professor Lorelei Mucci vid Department of Epidemiology, Harvard School of Public Health i Boston. Elisabeth kommer att medverka i en undersökning av sambandet mellan kroppsstorlek hos män i olika åldrar och risk för prostatacancer.