2013 års bidrag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat utdela post doc stipendier till:

 

Fredrik Bertz, Institutionen för Invärtes medicin och Klinisk nutrition, Göteborgs Universitet

180000 SEK

För studier hos professor David Levitsky vid Department of Nutritional Sciences, Cornell University, USA. Fredriks projekt syftar till att utveckla och validera en ny metod för förebygga viktökning genom att använda informationsteknologi och självmonitoring. Projektet sträcker sig över 1.5 år och detta stipendium kompletterar ett 1-års stipendium från FAS som Fredrik redan fått.

 

Anette Öberg, Institutionen för Molekylär biovetenskap, Stockholms Universitet

327000 SEK

För studier av upptaget av glukos i muskelceller och hur det regleras av adrenerga receptorer och om detta kan användas för kontroll av blodglukoshalten. Studierna skall genomföras hos professor Roger Summers vid Drug Discovery Biology Laboratory, Monash University, Australien. Anette började samarbetet med prof Summers då hon med ett stipendium från Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse genomförde en del av sina doktorandstudier vid Monash University.

 

Bidrag för forskarstudier utomlands tilldelas:

 

Liying Jiang, Institutionen för Analytisk kemi, Stockholms Universitet

50000 SEK

För att tillsammans med forskare vid Hong Kong Polytechnic University utveckla analysmetoder för att snabbt kunna bestämma förekomst av toxiner, framför allt sådana som produceras av blågröna alger, och med hjälp av de utvecklade metoderna genomföra analyser av prover på fisk och skaldjur från den svenska marknaden och av näringstillskott från blågröna alger.