2022 års stipendier och projektanslag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har behandlat årets ansökningar om stipendier och projektanslag. Ett stort antal bra ansökningar hade kommit in och styrelsen beslöt därför att dela ut totalt 2 263 000 SEK.

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

Petter Fagerberg, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet, 424 000 SEK för 15 månaders postdoct studier vid Department of informatics and telematics, Harokopio university, Athen, Greece. Målet för projektet han kommer att arbeta med är att utveckla artificiella intelligensmodeller som automatiskt kan kategorisera bilder av mat och bilder av mat reklam som skyddande (frukt, grönsaker, bär) och obesogena (snabbmat och sockerhaltiga drycker) matkategorier relaterade till fetma. Dessutom är avsikten att utveckla en ny mobilapp som kan använda modellerna för att automatiskt kategorisera matbilder i realtid  

Naeimeh Atabaki Pasdar, Institutionen för Klinisk Vetenskap, Lunds universitet, 500 000 SEK to support her post doc visit to University of Oxford and prof. Fredrik Karpe´s research team and her project “Epigenetic regulation of human fat distribution”. Previous research has documented the opposing risk of developing metabolic disease between lower body (gluteal) and upper body (abdominal) adiposity, “metabolically healthy obese vs. metabolically unhealthy obese”. Dr. Pasdar will now from the Oxford Biobank get access to a unique material of adipose tissue biopsies and blood from patients with gluteal and abdominal obesity and use advanced methods, so called epigenetics and artificial intelligence (AI), to study how our genes impact on our fat distribution and thus on health consequences of overweight and adiposity. The aim is that her research will open doors to new therapeutic approaches.    

Johanna Sandborg, Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet, 544 000 SEK för att tillbringa ett år i Melbourne, Australien, där hon ska medverka i analys av data från forskningsprojektet Let’s Grow. Let’s Grow är en studie som pågått i Australien sedan februari 2021 och där föräldrar till barn i två-årsåldern i hela landet bjuds in att med hjälp av en app öka tiden som deras barn tillbringar i fysisk aktivitet samt förbättra barnens sömn. Studien pågår i 12 månader. Johanna Sandborg kommer att fokusera på hur föräldrarnas utbildningsnivå påverkar deras nivå av engagemang i studien, samt om man kan fånga barnens rörelsemönster med hjälp av data från objektiva mätmetoder samt AI-teknik för dataanalys.  

Anslag för forskningsprojekt  

Linnea Bärebring, Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Göteborgs universitet, 400 000 SEK för projektet ” Impact of dietary intake on Postprandial Inflammation: The