Ansökan

Under 2025 avser stiftelsen att utlysa följande stipendier och anslag för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

  • Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land. Stipendierna kan beviljas inom 5 år efter disputationen och avser att täcka forskarens kostnader för resa och uppehälle utomlands under 1 – 2 år. Bidrag för medföljande kan även ingå.
  • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med för att ge möjlighet att genomföra specifika delstudier, använda specialutrustning eller lära ny metodik. 
  • Stipendier till forskarstuderande för studier vid ett internationellt ledande centrum som en del av sin forskarutbildning. Stipendierna beviljas för en period av 3 – 12 månader.
  • Anslag för ett år på upp till 400 000 SEK till nydisputerade forskare för forskningsprojekt vid universitet i Sverige eller Norge. Projektet skall startas inom 5 år efter disputationen. Sökande skall initiera och leda projektet.

Ansökningsformulär för stipendium till postdoc och forskarstuderande samt gästforskare kan du ladda ner nedan.

Vidare finns anvisningar och Vetenskapsrådets kriterier också för nedladdning nedan. 

Kontaktuppgifter finner du här.

Ansökan för 2025 skall inlämnas senast 1 mars 2025