Ansökan

Under 2021 avser stiftelsen att utlysa följande stipendier för forskning inom human nutrition och näraliggande vetenskaper:

  •  Postdoc stipendier för forskning utanför den sökandes eget land. Stipendierna kan beviljas företrädesvis inom 6 år efter disputationen och avser att täcka forskarens kostnader för resa och uppehälle under ca 1-2 år. Bidrag för medföljande kan även ingå.
  • Stipendier till postdocs för kortare vistelse vid utländskt forskningscentrum som den sökande eller hemmainstitutionen har samarbete med för att ge möjlighet att genomföra speciella delstudier eller lära speciell teknik.
  • Stipendier till forskarstuderande som behöver studera vid ett internationellt ledande centrum som ett led i sin forskarutbildning. Stipendierna beviljas för en period av 3 - 12 månader.
  • Gästforskarstipendium till internationellt framstående forskare som är villig att arbeta i svenska eller norska forskargrupper under 1 - 6 månader för att stimulera kvaliteten i gruppens forskning.

Ansökningsformulär för stipendium till postdoc och forskarstuderande samt gästforskare kan du ladda ner nedan.

Vidare finns anvisningar och Vetenskapsrådets kriterier också för nedladdning nedan. 

Kontaktuppgifter finner du här.

 Ansökan för 2021 skall inlämnas senast 1 mars 2021