Jan Neelisen vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet fick stöd för tre månaders studier vid Köpenhamns universitet inom ramen för sitt doktorandprojekt där han studerar metoder för att minska kronisk inflammation vid hjärtkärlsjukdom. I Köpenhamn lärde han sig nya komplicerade tekniker och fick ett värdefullt nätverk.