2017 års bidrag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2017 dela ut fem stipendier till ett totalt belopp av 1 121 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Ena Huseinovic, Avd för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Akademin 330 000 SEK, för ett års studier hos professor Berit Heiman, Research Unit for Dietary studies, Copenhagen University. Ena Huseinovic  kommer att delta i den pågående EU-finansierade NoHoW-studien där effekten av beteendemässiga behandlingsprogram medierade via informations- och kommunikationsteknologi för bevarande av viktminskning bland 1600 personer från Danmark, England och Portugal studeras. Hon kommer särskilt att studera betydelsen av kost och vikthistorik för bestående viktminskning under interventionen.

 

Christine Delisle Nyström, Inst för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet 280 000 SEK, för 8 månaders studier hos Prof Mark Tremblay vid Childrens Hospital, Eastern Ontario Research Institute, Ottawa, Canada. Man har där utvecklat ett instrument för att skatta fysisk ”läskunnighet” (motivation, självförtroende, förmåga, förutsättningar för att ta ansvar för fysisk aktivitet) och data på kondition och muskelstyrka. Utifrån en databas med insamlade uppgifter från 12400  barn 8-12 år är planen att värdera barns förståelse om vikten av fysisk aktivitet i relation till kroppsvikt och bukomfång.  Avsikten är att finna nya hållbara sätt att stimulera till mer fysisk aktivitet i barnaåren vilket sannolikt är en viktig grund för god hälsa  senare i det vuxna livet.    

 

Fredrik Rosqvist, Inst för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet 330 000 SEK, för ett års studier vid Oxford center for Diabetes, Endocrinology and Metabolism och där med utnyttjande av stabil isotopteknik studera betydelsen av kostens fettsammasättning för leverförfettning. Målsättningen är i första hand att öka vår förståelse av hur kostens fettsammansättning påverkar fettomsättning och fettinlagring i levern och i andra hand mekanismerna bakom så kallad Non-Alcoholic Fatty Liver Disease som utgör ett snabbt tilltagande hälsoproblem kopplad till övervikt, typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdom och levercancer.

 

Karolina Östbring, Inst för Livsmedelsteknik, Lunds Universitet 116 000  SEK, för tre månaders studier vid Department of Chemical and Environmental Engineering, University of Oviedo, Spanien. Karolina Östbring kommer där att utnyttja ny teknik för att studera rapsproteins egenskaper som ett nytt emulgeringsmedel i livsmedel. Fördelen med rapsprotein är förutom förmodade goda emulgeringsegenskaper b l a mindre risk för allergiutveckling än för mjölk-, ägg och sojaprotein som idag är de som oftast används som naturliga emulgeringsmedel i olika livsmedel.    

 

Stipendium för doktorandstudier delas ut till:

 

Katrine Hjertholm, Avdelning för ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo 65 000 SEK, för en 3-månaders forskningsvistelse vid School of Public Health and Family Medicine, College of Medicine, Malawi. Katrine Hjertholms avhandling fokuserar på effekten av kostsamtal under graviditet på barns födelsevikt. Information om kvinnors kostintag har samlats in bland gravida kvinnor i fattiga områden i Malawi. Barnens födelsevikt mättes direkt efter förlossningen. Under sin vistelse i landet kommer Katrine Hjertholm att statistiskt undersöka samband mellan kvinnornas kostintag och barnens födelsevikt. Denna information ska sedan ligga till grund för ett interventionsprojekt för att förbättra kvinnors kostintag. Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2016 dela ut fyra stipendier till ett totalt belopp av 990 000 SEK.