Peter Swoboda vid institutionen för biovetenskap och nutrition, Karolinska institutet startade ett samarbete med Dr Mariangela Pucci, University of Teramo, Italien där de använde masken C. elegans som modell för att studera hetsätning.