2024 års stipendier och projektanslag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har behandlat årets ansökningar om stipendier och projektanslag. Ett stort antal ansökningar hade kommit in och styrelsen beslöt att dela ut totalt 1 985 000 SEK.

Stipendier för postdoc och doktorandstudier delas ut till:

Elise Nordin, Livsmedelsteknik, Chalmers Tekniska Högskola, 400 000 SEK för ett års postdoc studier vid Harvard Medical School för att studera hur polyfenolrika livsmedel påverkar låggradig inflammation genom att undersöka påverkan av tarmflorans mikrobiella profil och metaboliter. Vid studierna kommer metagenomics och metabolomics analys samt kombination av dessa att användas.

Cecilia Escobedo, Life Sciences, Chalmers Tekniska Högskola, 75 000 SEK för att under

3 månaders doktorandstudier vid Harvard Medical School i svenska och amerikanska prospektiva kohortstudier studera samspelet mellan dieten och det humana mikrobiomet och den potentiella påverkan på livslängd och orsaksspecifik dödlighet.

Anslag för forskningsprojekt 

Christina Alexandrou, BioNut, Karolinska Institutet, 350 000 SEK för projektet ”Healthy Beginnings: en multiplattforms intervention för att främja och stödja amning genom att skapa mer amningsvänliga miljöer inom svenska mödra- och barnhälsovården”. Projektet kommer under året att utveckla material för utbildning och stöd till föräldrar genom att undersöka kunskap, attityder och vanor bland föräldrar och personal inom mödra- och barnhälsovården. Senare ska en intervention utvecklas.

Catarina Lindqvist, Medicinsk enhet Klinisk Nutrition, Karolinska Institutet, 400 000 SEK

för ett projekt att med en prospektiv longitudinell studie undersöka symptom som kan påverka förmågan att äta hos patienter med alkoholrelaterad levercirros samt möjlig koppling till livskvalitet. Förhoppningen är att identifiera prognostiska markörer som är kopplade till problemet.

Alice Sabatino, CLINTEC, Karolinska Institutet, 360 000 SEK till ett pilot projekt där syften är att utvärdera om 100mg (-)- Epicatechin per dag kan hjälpa till att lindra muskelavvikelser (e.g. myosteatos, muskelregenerering) hos patienter med kronisk njursjukdom. Studien är en del av ett forskningsfokus på "Mat som medicin vid kronisk njursjukdom". En mindre pilotstudie (n=10) med en cross-over-design kommer att genomföras. (-)- Epicatechin som finns naturligt i te och kakao, extraheras i denne studien från grönt te.

 Johanna Sandborg, Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet, 400 000 SEK för projektet ”Föräldrars uppfattning och attityder till skärmtid samt genomförbarhet av en samskapad digital intervention”. Projektet bygger på erfarenheter som Johanna Sandborg fick vid en postdoc-vistelse i Australien. Hon ska nu tillsammans med föräldrar till barn 1-3 år samskapa en prototyp till en digital intervention för att öka rörlighet och minska skärmtid och därefter undersöka genomförbarhet och effekter i en pilotstudie.