Fredrik Rosqvist från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet rapporterar från 20 månaders postdoc studier vid Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism. Förutom värdefulla erfarenheter från arbetet på lab skriver han att studietiden i Oxford har givit honom vidgat perspektiv på ledarskap, presentationsteknik och vetenskapligt ”mindset” och resulterat i flera publikationer.