Patricia Colombo vid Institutionen för Global Hälsa, Karolinska Institutet arbetade under ett års forskningsvistelse vid London School of Hygiene and Tropical Medicine med ett projekt där hon studerade hur matvanor kan bli mer hälsosamma och hållbara. Hon fick möjlighet att samarbeta med och lära sig ifrån många seniora forskare samt kunskaper som hon kan utveckla vidare