2016 års bidrag från Henning och Johan Throne-Holst stiftelse

 

Styrelsen för Henning och Johan Throne-Holst stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning har beslutat att under 2016 dela ut fyra stipendier till ett totalt belopp av 990 000 SEK.

 

Stipendier för postdoc studier delas ut till:

 

Shafqat Ahmad, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö Universitetssjukhus

100 000 SEK

För att utifrån data från svenska och amerikanska epidemiologiska kohorter identifiera och validera genetiska varianter som modulerar effekten av diet på blodfettprofilen och hjärt-kärlsjukdom. Avsikten är att identifiera grupper av individer med genvarianter som gör att dietinterventioner kan vara mer eller mindre effektiva för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom. Arbetet skall göras under två år hos professor Frank B Hu vid Harvard School of Public Health, USA. Stipendiet är ett komplement till bidrag från annat håll.

 

John Rajan Grünberg, Lundberglaboratoriet för diabetesforskning, Sahlgrenska Akademin

600 000 SEK

För att i samarbete med professor Antonio Vidal-Puig vid universitetet i Cambridge kartlägga betydelsen av enzymet fatty acid desaturase 3 (Fads3) i fettväv. Under senare år har betydelsen av andra Fads (Fads1 och 2) kartlagts och förekommande genetiska varianter har visats ha betydelse för vår omsättning och vårt behov av långa fleromättade fettsyror. Fads 3 tillhör samma genkluster men dess betydelse är ännu inte klarlagd. John Rajan Grünberg skall undersöka i möss som har respektive saknar Fads3 om enzymet har betydelse för fettvävens normala funktion och de komplikationer som följer med övervikt, t ex insulinresistens. Projektet har potential att ge nya viktiga kunskaper om fetma och dess följdsjukdomar.

 

Stipendium för doktorandstudier delas ut till:

 

Ane Sörlie Kvaerner, Avdelning för ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo

155 000 SEK

För att fördjupa sina metodkunskaper inom kost, livsstil och cancer under 6 månaders studier vid Harvard School of Public Health/Harvard School of Medicine hos professor Walter Willet och associate professor Andrew Chan. Ane Sörlie Kvaerner ingår i en forskargrupp som har genomfört en randomiserad interventionsstudie bland patienter som överlevt kolorektalcancer där kostintervention i enlighet med de norska näringsrekommendationerna jämförts med ingen intervention. Ane Sörlie Kvaerner undersöker om utfallet av kostinterventionen är olika beroende på vilken behandlingen för cancern är och hon kommer att analysera data från dessa studier under sina studier vid Harvard.

 

Gästforskarstipendium delas ut till:

 

Marie Löf, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet

135 000 SEK

För att möjliggöra för Dr. Francisco B Ortega, Faculty of Sports Sciences and Research Institute of Sports and Health, University of Granada, Spanien att under 3 månader medverka i Marie Löfs forskargrupp och därmed stärka samarbetet mellan forskargrupperna. Forskarna skall tillsammans analysera data från studier av interventioner av diet och fysisk aktivitet hos förskolebarn för att förhindra fetma där de har drivit varsin del. Dessutom ska de förbereda en gemensam EU-ansökan om att förebygga och behandla barnfetma med mobiltelefonbaserade lösningar.