Styrelse

  • Peter Elving, ordförande. Styrelsemedlem i BioGaia AB, tidigare VD för Kraft Foods A/S

  • Ulf Risérus, professor, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism, Uppsala universitet

  • Mats Rudling, med.dr., leg läk., professor i experimentell kardiovaskulär medicin, Kliniken för Endokrinologi Metabolism och Diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

  • Anna Winkvist, professor, Avd Invärtesmedicin och Klinisk Nutrition, Sahlgrenska Akademin
  • Lene Frost Andersen, professor, Avdelning för ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo