Christel Larsson vid Institutionen för kost- och idrottsmedicin, Göteborgs universitet startade med hjälp av ett gästforskarstipendium ett framgångsrikt samarbete med professor Päivi Palojoki från Helsingfors Universitet. De startade bl a två forskningsprojekt inom kostvetenskap med fokus på kostutbildning / hem och konsumentkundkap där de gemensamt handleder doktorander.