Ida Karlsson vid institutionen för gerontologi, Hälsohögskolan, Jönköpings Universitet utnyttjade sitt postdoc stipendium för att lära sig mer om avancerade analyser av longitudinella data vid University of California, Riverside. Hon använde dessa metoder för att analysera sambandet mellan BMI och utveckling av kognitiv svikt och demens.