Naeimeh Atabaki Pasdar vid institutionen för klinisk vetenskap vid Lunds universitet rapporterar från sina studier vid MIT i Boston där hon utförde sista delen av sina doktorandstudier. Trots att studierna till stor del behövde genomföras virtuellt på grund av Covid var de mycket givande och ledde bl a till att hon startade ett samarbetsprojekt med kollegor på MIT