Marie Löf vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet utnyttjade ett gästforskarstipendium för att möjliggöra för Dr Francisco Ortega vid Research Institute of Sports and Health, University of Granada att genomföra en tre månaders gästforskarperiod vid hennes institution. Denna resulterade i förstärkt samarbete mellan de två forskargrupperna och universiteten och flera gemensamma publikationer.